Przędziorek Chmielowiec

Jest to gatunek żerujący na wielu roślinach, głównie jednak na chmielu, ogórku i fasoli. Jest to roztocz o ciele owalnym, długości 0,2—0,5 mm, w okresie letnim żółtawym, jesienią czerwonawym, z 4 parami nóg. Larwa jest mniejsza i ma tylko 3 pary nóg. Zimują dorosłe roztocze w szczelinach słupów w chmielnikach, skrzyń inspektowych, palików, kory drzew, pod opadłymi liśćmi oraz w szklarniach. Wiosną samice opuszczają zimowe kryjówki i składają jaja na dolnej stronie liści roślin żywicielskich, tam też żerują larwy, a później osobniki dorosłe szkodnika pod delikatną powłoką pajęczyny z mączystym nalotem. Na górnej stronie liści widoczne są małe, białawe plamki, powstające w miejscach nakłuć i ssania. Liście żółkną, brunatnieją i przedwcześnie opadają. Porażone rośliny marnieją i dają bardzo mały plon. Szkodnik daje zwykle 3—4 pokolenia w ciągu okresu wegetacyjnego. Susza i wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi przędziorka, toteż rozmnaża się szybko w szklarniach, gdzie jego rozwój odbywa się przez cały rok. Zapobieganie i zwalczanie. Prowadzić wszystkie zabiegi mające na celu systematyczne zwalczanie chwastów zarówno w uprawie gruntowej, jak i w pobliżu inspektów, szklarni i osłon foliowych. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem nowego cyklu produkcyjnego przeprowadzić odkażanie pustych szklarni, konstrukcji szklarni, powierzchni ziemi oraz skrzyń itp. 5-procentową Formaliną techniczną (5 l Formaliny na 100 1 wody). Na 10 m2 powierzchni gleby opryskiwanej zużyć około 10—15 1 cieczy. Odkażanie prowadzić w warunkach małej wilgotności powietrza. Szklarnię można także zdezynfekować siarką — w ilości 1,5 kg na 100 m3 szklarni. W momencie stwierdzenia obecności szkodnika już na młodych roślinach ogórków, w uprawie gruntowej lub pod osłonami, wykonać opryskiwanie jednym z wymienionych preparatów: Roztoczol extra płynny 8 lub Winylofos płynny 50 —- oba w dawce 0,6 1/ha, lub Sadofos płynny 30 (2,4 l/ha), Actellic 50 EC (0,6 l/ha), Mitac 20 EC (1,2 l/ha), Torąue 50 WP (0,3 l/ha) lub Rospin 25 EC (1,2 l/ha). Do zamgławiania pod osłonami można stosować Nogos 500 EC lub Winylofos płynny 50 lub Fekama dichlorvos 50 w dawce 10—12 ml na 100 m3 szklarni. Wymienione preparaty można także odparowywać w specjalnych odparowywaczach, stosując je w dawce 10—12 ml na 100 m3 szklarni. Do aerozolowania zalecane są: Aerozol do szklarni (80 sekund na 100 m3) lub Szklarniak (30 sekund na 100 m3). Do walki z przędziorkiem chmielowcem, zwłaszcza w szklarniach, stosowany jest ponadto drapieżny roztocz — Phytoseiulus persimilis Henriet. Zwalczanie przędziorka metodą biologiczną bez użycia preparatów chemicznych prowadzi się jeszcze na bardzo niewielką skalę.