Brzęczak porzeczkowy

Jest to błonkówka o ciele długości około 7 mm, u samic be żółtej, u samców czarnej. Larwy długości około 15 mm, są żółtawo- zielone z ciemną głową oraz licznymi czarnymi brodawkami. Zimują larwy w glebie w kokonach. W kwietniu pojawiają się owady dorosłe. Samice składają jaja na dolnej stronie liści, wzdłuż nerwów głównych. Wylęgłe larwy wygryzają w liściach agrestu i porzeczek okrągłe dziury, a następnie zżerają całą blaszkę liściową. W razie masowego pojawu niszczą wszystkie liście na krzewie. Owoce z takiego krzewu opadają, a jego wzrost ulega zahamowaniu. Larwy przepoczwarczają się w glebie, a błonkówki tego pokolenia latają w czerwcu. Najbardziej niebezpieczne jest żerowanie larw II pokolenia od czerwca do połowy lipca. W ciągu roku mogą wystąpić 3—4 pokolenia szkodnika, co zależy od warunków atmosferycznych. Zwalczanie. Po zauważeniu pierwszych larw należy opryskać krzewy jednym z następujących preparatów: Foschlor płynny 25 (6,0 l/ha), Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Sadofos płynny 30 (6,0 l/ha), Nexion 40 EC (1,5 l/ha), Basudin 25 EC lub Diazinon 25 EC (oba 2,25 l/ha), Decis EC (0,8 l/ha) lub Winylofos płynny 50 (1,5 l/ha), Ambusz 24 EC (0,4 l/ha), Ripcord 10 EC (0,4 l/ha), Fastac EC (0,2 l/ha), Sherpa 25 EC (0,2 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,5 1/ha), Sumicidin 20 EC (0,5 l/ha), Zolone 35. EC (2,0 1/ha).