Torbiel śliwy

Ta choroba grzybowa wyrządza niekiedy duże szkody znacznie obniżając plon śliwek, szczególnie w pasie województw nadmorskich oraz na południu kraju. Pierwsze objawy występują już na zawiązkach, tj. na początku czerwca. Są one silnie zniekształcone, wydłużone, spłaszczone i pozbawione pestki. Tworzą tak zwane torbiele o miąższu skórzastym i niesmacznym. Barwa ich jest początkowo żółtozielona, a następnie powierzchnia pokrywa się matowym nalotem. Często na powierzchni widoczne są głębokie spękania. Później porażone owoce ciemnieją, przeważnie gniją i opadają. Tylko nieliczne wysychają i pozostają na drzewach. Grzyb zimuje na powierzchni pąków oraz na korze śliw. Zapobieganie i zwalczanie. Tuż przed pękaniem pąków stosuje się opryskiwanie śliw Krezotolem sodowym 50 (15 kg/ha), Miedzianem 50 (15 kg/ha), Syllitem lub Dodinoxem (7,5 kg/ha). Tuż przed kwitnieniem (,,na biały pąk”) zaleca się Miedzian 50 (3,0 kg/ha), Syllit lub Dodinox (1,5 kg/ha), używając 1500 1 cieczy roboczej na ha. Krezotol działa najskuteczniej w temperaturze +5°C i wysokiej wilgotności powietrza. Należy jak najściślej przestrzegać stężeń zalecanych w poszczególnych terminach. W małych ogródkach należy porażone owoce usuwać i niszczyć.