Zgorzel siewek buraka

Zgorzel siewek buraka jest powodowana przez kilka gatunków grzybów żyjących w glebie na resztkach roślinnych lub przenoszonych z nasionami. Ta bardzo groźna i pospolita choroba buraka występuje w różnym nasileniu w zależności od rejonu, warunków atmosferycznych i sposobu uprawy. Szkody powodowane przez zgorzel siewek na glebach ciężkich, podmokłych i nie zdrenowanych mogą być niekiedy bardzo duże, zwłaszcza przy siewie buraków jednonasiennych. Zdarza się, że całe plantacje są zaorywane i obsiewane powtórnie. Objawy chorobowe zaobserwować można wkrótce po wykiełkowaniu nasion, zanim siewki ukażą się na powierzchni. Kiełki brunatnieją, czernieją i zamierają. Na polu widoczne są mniejsze lub większe puste place. Jeżeli zakażeniu ulegną rośliny po ukazaniu się na powierzchni ziemi, to objawy zgorzeli występują na górnej części korzenia i na części podliścieniowej w postaci miejscowego zbrunatnienia, które stopniowo powiększa się i obejmuje dolną część siewki. Porażona część podliścieniowa czernieje i przewęża się nitkowato. Rośliny żółkną, więdną, wywracają się i zamierają. Siewki buraka mogą ulec zakażeniu do momentu wykształcenia czwartej pary liści. Od tej pory stają się już odporne na grzyby wywołujące zgorzel siewek.Zapobieganie i zwalczanie. Polega na stworzeniu nasionom warunków umożliwiających szybkie kiełkowanie. W tym celu należy: jak najstaranniej przygotować pole pod siew buraków (gleby mokre zdrenować, kwaśne wapnować, zastosować odpowiednie nawożenie oraz uprawę), nie siać za głęboko, nie dopuścić do zaskorupienia się gleby przed wzejściem roślin. Należy wysiewać nasiona zaprawione (plantatorzy buraków cukrowych otrzymują nasiona już zaprawione) następującymi zaprawami: Zaprawa nasienna T (750 g/100 kg nasion), Zaprawa Oxafun T (600 g/100 kg), Penncozeb 80 WP (600—800 g/100 kg), Dithane M-45 (600—800 g/100 kg), Zaprawa nasienna T zawiesinowa (500 g/100 kg) lub Alentisan 30 (600 ml/100 kg + 21 wody).