Drobna plamistość liści jabłoni

Jest to choroba pochodzenia grzybowego, coraz powszechniej występująca w sadach jabłoniowych. Objawia się na liściach w postaci niewielkich, okrągłych lub kanciastych, brunatnych plamek, które po wyschnięciu mają odcień szarobiały i zgrubiałe brzegi. Często otoczone są ciemnobrunatną obwódką. Plamy rozmieszczone są bezładnie na całej blaszce liściowej, a przy silnym porażeniu mogą się zlewać w większe skupienia. Na plamach zaobserwować można czarne kropki — piknidia grzyba. Silnie porażone liście opadają przedwcześnie z drzewa. Zapobieganie i zwalczanie. Przeciwko drobnej plamistości liści jabłoni nie stosowano do niedawna specjalnych środków chemicznych. Zwalczanie choroby mieściło się w programie opryskiwań przeciwko parchowi jabłoni. Ze względu na obserwowane w ostatnich latach coraz większe nasilenie choroby w niektórych sadach i rejonach kraju, opracowano dla jej zwalczania osobny program. Uwzględnia on zastosowanie następujących preparatów: Cynkomiedzian (3,0—4,5 kg/ha), Miedzian 50 (1,5 kg/ha), Cynkotox (4,5 kg/ha), Kaptan zawiesinowy 50 (3,0- 4,5 kg/ha), Captan 50 W (3,0—4,5 kg/ha), Dithane M-45 (4,5 kg/ha) oraz Sadoplon 75 (4,5 kg/ha). Pierwszy zabieg należy przeprowadzić pod koniec kwitnienia jabłoni, a dalsze dwa opryskiwania w odstępach 10-dniowych. W razie częstych opadów konieczne są dalsze opryskiwania w drugiej połowie lata. Cynkomiedzian lub Miedzian 50 należy stosować wyłącznie w pierwszym terminie.