Miodówka jabłoniowa

Owad dorosły ma ciało długości około 3 mm szarozielone i dwie pary błoniastych skrzydeł, w spoczynku złożone daszkowato. Tylne nogi są przystosowane do wykonywania skoków. Jajo jest podłużne, owalne, żółtopomarańczowe. Larwy są spłaszczone, długości około 2 mm, początkowo szarozielonkawe, później zielonkawe. Zimują jaja, głównie na krótkopędach owoconośnych. W okresie pękania pąków wylęgają się larwy, które początkowo wysysają soki z wierzchołków rozwijających się pąków, a następnie wchodzą pomiędzy rozchylające się liście i pąki kwiatowe. Wydzielają ponadto duże ilości rosy miodowej, która skleja ze sobą łuski pąków kwiatowych uniemożliwiając ich rozwój. Pąki kwiatowe i liście marszczą się, zasychają i opadają. Owady dorosłe pojawiają się zwykle w czerwcu i do jesieni wysysają soki z liści starszych. Przy końcu lata samice zaczynają składać jaja. Miodówka powoduje największe szkody w okresach obniżonych temperatur, hamujących rozwój pąków kwiatowych. Zaatakowane silnie drzewa źle rosną i nie owocują. Zapobieganie i zwalczanie. Przed pękaniem pąków opryskuje się drzewa 1% Krezotolem sodowym 50 (15 kg/ha) albo 3% Karboliną DNK (4,5 kg/ha). W latach niestosowania zabiegu zimowego należy (w razie potrzeby) opryskać jabłonie w fazie zielonego pąka jednym z następujących preparatów: Winylofos płynny 50 lub Nogos 50 EC (oba 1,5 l/ha), Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Nexion 40 EC (1,5 l/ha), Basudin 25 EC (2,25 l/ha), Gardona 24 EC (4,5 l/ha), Fekama dichlorvos 50 (1,5 l/ha), Decis 2,5 EC (0,4 l/ha) lub Ambusz 25 EC (0,3 l/ha) lub Cymbusz 25 EC (0,15 l/ha), Cymbusz 10 EC (0,4 l/ha), Sherpa 25 EC (0,15 l/ha), Fastac 10 EC (0,15 l/ha).