Parch jabłoni i gruszy

Owoce zakażone przez grzyb w sadzie na krótko przed zbiorem, z małymi plamkami łub nawet bez widocznych objawów chorobowych, pokrywają się w przechowalni po pewnym czasie drobnymi, nieco wgłębionymi, matowoczarnymi plamkami. Plamki te nieznacznie się powiększają, a niekiedy zlewają razem. Jest to tzw. parch późny albo przechowalniczy. Porażone owoce nadmiernie parują tracąc dużo wody i szybko więdną w czasie przechowywania. Poza tym skórka owoców w miejscu plam pęka, co ułatwia zakażenie przez grzyby powodujące gnicie owoców.