Spichrzel surynamski

Jest to mały (2,5—3,5 mm), płaski, wydłużony chrząszcz, barwy od czerwonej do ciemnobrązowej, pokryty krótkimi włoskami i mający z każdego boku przedtułowia po 6 masywnych ząbków (rys. 126 c). Larwa, długości około 4 mm, jest białawożółta z dwoma rzędami brązowych plamek na stronie grzbietowej. Dzięki dobrze rozwiniętym nogom jest bardzo ruchliwa. Spichrzel uszkadza mąkę, ziarno zbóż i nasiona różnych innych roślin, suszone owoce, zioła, orzechy, tytoń i wiele innych produktów. W Polsce w ciągu roku spichrzel daje zazwyczaj dwa pokolenia. Zimują chrząszcze i larwy. Rozwój zachodzi w temperaturach 18—36°C. Temperatura od — 4°C do —6,5°C zabija w ciągu kilku dni wszystkie stadia rozwojowe. Spichrzel rozprzestrzenia się łatwo dzięki temu, że larwa może przegryzać papier i płótno, a więc dostawać się do artykułów opakowanych.