Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

Objawy tej choroby grzybowej występują przede wszystkim na owocach jabłoni i gruszy, niekiedy również na owocach drzew pestkowych, głównie śliw. Masowe porażenie owoców ma miejsce zawsze po gradobiciu i uszkodzeniu owoców przez szkodniki, np. owocówkę jabłkóweczkę lub inne zwójki. Są to brunatne plamy gnilne, szybko powiększające się i obejmujące cały owoc. Na plamach występują koncentrycznie ułożone, brunatnoszare brodawki. Gnijące owoce przybierają następnie barwę brunatną, a często czarną i wysychają tworząc tzw. mumie, które pozostają niekiedy na drzewie do wiosny następnego roku. Jednak większa część porażonych owoców przedwcześnie opada i gnije pod drzewami. Porażeniu mogą ulec kwiaty, które zasychają, i pędy, których wierzchołki zamierają. W ciepłych i wilgotnych latach obserwuje się zgorzel i nekrozy kory na starszych gałęziach. Grzyb zimuje w mumiach. Zapobieganie i zwalczanie. Należy starannie zbierać i niszczyć mumie oraz gnijące owoce. Zwalczanie chemiczne owadów uszkadzających owoce również ogranicza występowanie choroby. Bezpośrednia ochrona jabłoni i grusz przed brunatną zgnilizną drzew ziarnkowych mieści się częściowo w programie zwalczania parcha jabłoni lub gruszy, jeżeli jednak w drugiej połowie lata padają często obfite deszcze, opryskuje się owocujące drzewa dodatkowo przeciwko brunatnej zgniliźnie stosując jeden z następujących preparatów: Cynkotox (4,5 kg/ha), Kaptan zawiesinowy 50 (3,0 kg/ha) lub Sadoplon 75 (4,5 kg/ha). Stosując opryskiwacze z dyszami tradycyjnymi należy zużyć 1500 1 cieczy roboczej na ha.