Strąkowiec bobowy

W Polsce w ostatnich latach znaczenie gospodarcze tego szkodnika jest duże. Chrząszcz ma ciało długości 3—-4 mm, czarne, pokryte rdzawymi i białymi włoskami, tworzącymi drobne plamki na pokrywach. Larwa jest biała, kabłąkowato zgięta, beznoga. Zimują chrząszcze w ściółce zadrzewień śródpolnych, pod zeschłą trawą na skarpach, miedzach i podobnych kryjówkach oraz częściowo w składowanych nasionach. W czerwcu, niekiedy wcześniej, chrząszcze przelatują na plantacje bobu i bobiku. Po krótkim okresie żerowania samice składają jaja na powierzchni młodych strąków. Wylęgłe larwy wgryzają się przez ścianę strąka do nasion, wewnątrz których żerują, wyżerając obszerne kolebki. Na powierzchni nasion widać okrągłe plamki, a później „okienka”. W jednym nasieniu może żerować kilka larw. Przepoczwarczają się w nasieniu. Większość chrząszczy opuszcza nasiona w sierpniu i wrześniu na polu lub w magazynach, pozostałe zimują w nasionach. Strąkowiec daje jedno pokolenie w roku. Obok strąkowca bobowego na bobiku występuje strąkowiec bobikowy. Chrząszcz ma ciało owalne, długości 2,5—4 mm, pokrywy nie przykrywające końca odwłoka. Biologia jak strąkowca bobowego. Zapobieganie i zwalczanie. W razie silnego opanowania plantacji przez szkodnika przeprowadzić możliwie wcześnie zbiór i omłot. Przeznaczone do siewu nasiona z plantacji opanowanych przez strąkowca zaprawić po omłocie Zaprawą nasienną GT (150 g/100 kg). Wilgotność nasion powinna być niższa od 14%. Pierwsze opryskiwanie plantacji na- sienjiych wykonuje się przed kwitnieniem preparatami szkodliwymi dla pszczół Metation E 50 lub Owadofos płynny 50, oba w dawce 1 l/ha, lub Decis 2,5 EC (0,3 l/ha), Fastac 10 EC (0,1—0,15 l/ha), lub w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanów — środkami bezpieczniejszymi dla pszczół, np. Thiodan płynny 35 (1,5 l/ha) lub Zolone 35 EC (2 1/ha), lub Zolone 30 WP (2 kg/ha) i poza godzinami ich lotu. Bób i bobik atakowane są ponadto przez mszycę trzmielinowo-burakową i oprzędziki. Biologię i metody zwalczania tych szkodników omówiono w poprzednich rozdziałach.