Chowacz makówkowiec

Chrząszcz, długości około 4 mm, z długim ryjkiem, czarny, pokryty szarymi łuskami. Można go odróżnić od innych ryjkowców po prostokątnej, białej plamce u nasady pokryw. Beznogie larwy barwy białej mają brązową głowę. Chrząszcze zimują w glebie. Przelatują na mak w okresie jego kwitnienia i odżywiają się tkanką liści i łodygi. Samice składają jaja do wnętrza młodych makówek. Składanie jaj może się odbywać tylko w temperaturze 20—25°C. Larwy żerują na nasionach, a po zakończeniu rozwoju wygryzają otwór w makówce i wypadają na ziemię. Przepoczwarczają się w glebie. Obecność larw w makówce można łatwo stwierdzić, gdyż z otworu wygryzionego przez samicę wypływa biały sok który na powietrzu czernieje, tworząc wyraźną plamkę średnicy około 3 mm. Na skutek żerowania larw nie tylko zniszczeniu ulegają nasiona maku, ale także pleśnieje wnętrze makówki i kiełkują w niej zdrowe nasiona. Stwierdzono, że 7 larw w jednej makówce niszczy ją całkowicie. Ponadto otwory wygryzione przez samice umożliwiają złożenie jaj przez samice pryszczarka makówkowiaka, którego larwy również żerują wewnątrz makówek. Zapobieganie i zwalczanie. Najbardziej skuteczny jest zabieg chemiczny wykonany w okresie, gdy chrząszcze znajdują się na roślinach, ale jeszcze nie składają jaj. Zaleca się te same preparaty, które stosuje się w ochronie rzepaku przed chowaczem podobnikiem.