Kwieciak jabłkowiec

Jest to szarobrunatny chrząszcz długości około 4,5 mm, z długim ryjkiem. Na pokrywach znajdują się dwa poprzeczne brunatnoczarne paski. Larwa jest białawożółta, pomarszczona, beznoga, długości około 5,5 mm, poczwarka żółtawa, długości 5 mm. Zimują chrząszcze w szczelinach kory, pod opaskami chwytnymi, pod opadłymi liśćmi i w podobnych kryjówkach. Wiosną, gdy temperatura podniesie się do 5—6°C, chrząszcze opuszczają miejsca zimowania i odżywiają się sokiem wypływającym z nadgryzionych pąków jabłoni i grusz. Samice składają po jednym jaju do pąków kwiatowych. Jedna samica może złożyć do 150 jaj. Po 5—10 dniach wylęgają się larwy, które niszczą pręciki i słupek rozwijającego się kwiatu. Uszkodzone pąki zasychają i pozostają na drzewie jeszcze po przekwitnieniu jabłoni. Larwy przepoczwarczają się w pąkach, a chrząszcze opuszczają pąki przez wygryziony okrągły otworek. Po krótkim czasie żerowania na liściach jabłoni lub grusz chrząszcze chronią się do kryjówek zimowych. Kwieciak wyrządza większe szkody w latach słabego kwitnienia. Przy masowym pojawię może zniszczyć wszystkie kwiaty. Zapobieganie i zwalczanie. Opryskiwanie przeprowadza się w momencie gromadzenia się chrząszczy w koronie drzew, przed pękaniem pąków, stosując jeden z następujących preparatów: Cymbusz 10 EC (0,4 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,15 l/ha), Sumicidin 20 EC (0,4 l/ha), Metox płynny 30 (9 l/ha), Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Fekama dichlorvos (1,5 l/ha) lub Cyperkil 25 EC (0,15 l/ha), Zolone 35 EC lub Zolone 30 WP (3 l/ha), Decis 2,5 EC (0,4 l/ha).