Mszyca kapuściana

Mszyce bezskrzydłe mają ciało długości 2 mm, zielone, pokryte popielatym, woskowym nalotem; mszyce uskrzydlone mają ciało bardziej wysmukłe, odwłok żółtozielony z czarnymi plamkami, głowę i tułów brunatne. Jaja są długości do 0,5 mm, owalne, czarne, błyszczące. Zimują czarne jaja na zimujących w polu roślinach kapustnych, na chwastach z rodziny krzyżowych, a także na głąbach wysadków kapusty w przechowalniach. Na wiosnę wylęgają się larwy, które żerują i rozwijają się na chwastach i nasiennikach, gdzie rozwija się kilka pokoleń mszyc bezskrzydłych. Na początku czerwca pojawiają się mszyce uskrzydlone, które przenoszą się na plantacje kapusty, kalafiora i innych kapustnych. Przy końcu lata i w jesieni pojawiają się uskrzydlone samice, które po zapłodnieniu składają zimujące jaja. Uszkodzone rośliny mają silnie zniekształcone liście, źle rosną i dają niski plon. Silnie opanowane przez mszyce nasienniki wykształcają mało nasion, które są ponadto niedorodne. Mszyca kapuściana przenosi ponadto wirusy porażające rośliny krzyżowe. Zapobieganie i zwalczanie. Należy niszczyć chwasty oraz resztki roślin po zbiorze. Korzęnie rozsady późnych odmian kapusty zanurzyć przed wysadzeniem na 10 sekund w 5-procentowej (50 g/l wody) zawiesinie preparatu Sayfos 70 DP. Po około 10 dniach od wysadzenia roślin do gruntu podlać je 0,2-procentowvm roztworem preparatu Sayfos 70 DP w ilości 50 ml/roślinę. Z chwilą zauważenia pierwszych kolonii mszyc opryskać plantację jednym z następujących preparatów: Cymbusz 10 EC (0,24 l/ha), Cymbusz 25 EC (0,12 l/ha), Decis 25 EC (0,3 l/ha), Fastac 10 EC (0,1 l/ha), Skarpa 25 EC (0,12 l/ha), Zolone 35 EC (1,2 l/ha), Zolone 30 WP (1,2 kg/ha), Nexion EC 40 (0,6 l/ha), Winylofos płynny 50 (0,6 1/ha), Owadofos płynny 50 (1 l/ha), Sadofos płynny 30 (2,5 l/ha), Anthio (1,2 l/ha), Tilitox lub Nogos 50 EC (oba w dawce 0,6 l/ha), Pirimor 50 DP (0,5 kg/ha), Basudin 25 EC lub Lannate 25 WP (oba w dawce 1 l/ha) albo Croneton 500 EC (0,6—0,9 l/ha). Na plantacjach nasiennych kapusty i kalafiorów stosować na 2 tygodnie przed kwitnieniem Metasystox (i) forte, Ekatin lub Bi .58 EC albo Anthio. Podczas kwitnienia w razie potrzeby stosować Pirimor 50 DP lub Thiodan płynny 35, po zakończonym locie pszczół. Dodanie do 100 1 cieczy użytkowej 25 ml Citowettu lub 10—15 ml Sandovitu czy 35—50 ml Iorowitu zwiększa jej przyczepność.