Zgorzel siewek roślin kapustnych

Chorobę tę powoduje jdlka gatunków grzybów, które porażają siewki roślin kapustnych, przeważnie w szklarniach, inspektach i na rozsadniku podczas produkcji rozsady. Część podliścieniowa siewek czernieje, stopniowo przewęża się przybierając kształt nitkowaty. Porażone rośliny szybko więdną, wywracają się i zamierają. Objawy chorobowe występują początkowo na pojedynczych roślinach, z czasem jednak tworzą się ogniska choroby w postaci pustych placów z zamarłymi roślinami. Występowaniu choroby sprzyjają nadmierna wilgotność oraz osłabienie młodych roślin na skutek gęstego siewu i niedostatecznej ilości światła. Grzyby zimują na resztkach porażonych roślin w glebie. Zapobieganie i zwalczanie. Należy siać niezbyt gęsto nasiona roślin kapustnych zaprawione jednym z następujących preparatów: Dithane M-45 (2—5 g/1 kg nasion), Zaprawą nasienną T zawiesinową (4 g/1 kg), Zaprawą nasienną T (6 g/1 kg). Skrzynie inspektowe należy odkazić jesienią 5-pro- centowym roztworem Formaliny technicznej 40 (5 1/100 l wody). Ziemię przeznaczoną do produkcji rozsady w inspektach, skrzynkach i doniczkach oraz glebę na rozsadnikach i w inspektach odkaża się jednym z następujących preparatów: Formalina techniczna 40 w stężeniu 2,5—5% (25—30 l/ms ziemi lub 10—15 1/m2), Zaprawa nasienna T (600 g/m3 lub 60 g/m2). Suchy preparat miesza się dokładnie z ziemią. Chemiczne odkażanie Zaprawą nasienną T przeprowadza się na tydzień przed siewem nasion i tylko wówczas, gdy nie stosowano dezynfekcji termicznej. Pryzmę lub powierzchnię gleby zwilżoną roztworem Formaliny 40 należy nakryć na 2—3 dni folią, a następnie wietrzyć przez 10—14 dni.