Chwościk chrzanowy

Sprawcą choroby jest grzyb pasożytniczy, porażający liście chrzanu. Objawy choroby są następujące: na liściach chrzanu występują liczne, dość duże plamy, wyraźnie odgraniczone od zdrowej tkanki. Plamy są barwy jasnobrunatnej, ze słabo widocznym strefowaniem i brunatnym nalotem. Silnie porażone liście stopniowo zamierają i zasychają, co wpływa ujemnie na plon korzeni. Zapobieganie i zwalczanie. Na plantacjach produkcyjnych chrzanu zalecane są opryskiwania zapobiegawcze następującymi preparatami grzybobójczymi: Dithane M-45 (1,2 kg/ha) lub Penncozeb 80 WP (1,2 kg/ha). Pierwszy zabieg wykonuje się w momencie wystąpienia objawów choroby, a dalsze, w miarę potrzeby, w odstępach co 7—10 dni. Do cieczy użytkowej należy dodać środek zwiększający przyczepność w ilości jak przy zwalczaniu białej rdzy.