Żaczka warzuchówka

Jest to chrząszcz o ciele owalnym, wypukłym od strony grzbietowej, długości 3—4 mm. Pokrywy skrzydłowe niebieskozielonkawe z metalicznym połyskiem, wyraźnie kropkowane. Pierwszy i drugi człon czułków (od nasady) barwy czerwonej. Jajo ma barwę brudnożółtawą (jasny ugier), kształt cylindryczny, na końcach zaokrąglony. Larwa długości około 6 mm, barwy żółtawoszaręj; głowa i tarczka czarne. Ma trzy pary nóg. Zimują chrząszcze w różnych kryjówkach, jak ściółka, zeschła trawa, odstająca kora drzew itp. W kwietniu pojawiają się owady na chrzanie. Samice składają jaja na liściach po uprzednim wygryzieniu odpowiedniej wielkości i kształtu okienka; w każdym tylko jedno jajo. Larwy i chrząszcze żerują na liściach żywiąc się miękiszem. Wyżerają różnej wielkości dziury, niekiedy w takich ilościach, że ulega zniszczeniu większa część powierzchni liścia. Przepoczwarczenie larw następuje w glebie na głębokości około 3—5 cm. W sierpniu pojawiają się młode chrząszcze. Po kopulacji samice składają jaja, dając tym samym początek drugiemu pokoleniu. Chrząszcze tego pokolenia obserwowane są zwykle w końcu września i w październiku. Zwalczanie. Na małych powierzchniach można strząsać chrząszcze do naczynia z wodą, a następnie niszczyć. Jaja i larwy rozgniatać. Zabieg jest pracochłonny, ale skuteczny i bezpieczny dla środowiska. Plantacje większe opryskiwać preparatami owadobójczymi, jak: Karbatox zawiesinowy 75 (w dawce 1,8 kg/ha), Owadofos płynny 50 lub Metation E-50 (oba w dawce 1,0 l/ha), Winylofos płynny 50 (0,6 l/ha) lub Basudin 25 EC (1 l/ha). Opryskiwać trzeba z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność cieczy, np. Iorowit (35—50 ml/100 1 cieczy), Sandovit koncentrat (10—15 ml/100 l cieczy), Citowett (25 ml/100 l). Zabieg wykonać w momencie wylęgu pierwszych larw. Nie zbierać chrzanu przed upływem wymaganych dla poszczególnych preparatów karencji. Ważnymi szkodnikami chrzanu są ponadto: bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica.