Pryszczarek malinowiec

Jest to muchówka długości około 2 mm, czarnej barwy. Larwy są beznogie, długości do 4 mm, pomarańczowożółte. Zimują larwy wewnątrz galasowatych zgrubień na pędach. Przepoczwarczają się wiosną, a muchówki pojawiają się zwykle w końcu maja i w czerwcu. Wkrótce po wylocie samice składają po kilka jaj w pobliżu pąków, niekiedy w spękaniach kory. Wylęgłe larwy wgryzają się w pędy. Wskutek uszkodzenia tkanki tworzą się podłużne galasowate narośle o popękanej skórce. W ciągu roku rozwija się tylko jedno pokolenie pryszczarka malinowca. Zapobieganie i zwalczanie. Bardzo ważnym zabiegiem jest wycinanie i palenie pędów opanowanych przez szkodnika. Ponadto należy zwalczać go chemicznie jak pryszczarka namalinka.