Skorupik jabłoniowy

Szkodnik ten występuje na jabłoniach, gruszach i innych drzewach owocowych oraz krzewach. Samica jest bezskrzydła, długości około 1 mm, okryta szarobrązową tarczką długości 2,5—4 mm, kształtu przecinka, którego cieńszy koniec jest lekko wygięty. Samce mają błoniaste skrzydła rozpiętości około 1,5 mm. Larwy są owalne, żółtawobiałe. Zimują jaja. W maju wylęgają się larwy, które po krótkim okresie szukania miejsc do żerowania osiadają na pędach, rzadziej na liściach lub owocach. Stosunkowo szybko okrywają się tarczką, pod którą w sierpniu—wrześniu samice składają około 50 jaj. W ciągu roku szkodnik daje jedno pokolenie. Silnie opanowane drzewa rosną słabo i są zwykle atakowane przez korniki. Skorupik wyrządza znaczne szkody w młodych sadach założonych na terenach osłoniętych, na glebach ubogich i piaszczystych. Zapobieganie i zwalczanie. W momencie wylęgu larw, mniej więcej podczas zakwitania czerwonych głogów, opryskiwać drzewa jednym z następujących preparatów: Anthio (1,5—3 l/ha, Sadofos płynny 30 (4,5—6 l/ha), Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), a ponadto Ekatin 25, Bi 58 EC, Nogos 50 EC, Basudin 25 EC, lub Diazinon-25 EC (w dawce 2,25 l/ha), Ultracid 40 EC (1,5 l/ha). Krzewy owocowe opryskiwać wyłącznie Sadofosem, Basudinem, Nogosem lub Owadofosem ze względu na ich krótszą karencję. Anthio, Ekatin 25, Bi 58 EC i Ultracid stosować tylko w szkółkach i na plantacjach matecznych, oraz jeszcze nie owocujących drzewach.