Mszyca jabłoniowa

Występuje na jabłoniach, gruszach, głogu i jarzębinie. Cały cykl rozwojowy przechodzi na tych gatunkach, nie przenosząc się na rośliny zielne. Mszyca ma ciało długości 1,5—2,0 mm, zielonożółtawe, rurki odwłokowe i „ogonek” czarne. Jaja są czarne, błyszczące, owalne, długości 0,5 mm. Larwy są początkowo ciemnozielone, później zielone. Zimują jaja na gałązkach, najliczniej na pędach jednorocznych, zwykle w pobliżu nasady pąków. Larwy wylęgają się niekiedy przed pękaniem pąków i po rozchyleniu się łusek wnikają do ich wnętrza. Później żerują na młodych pędach, ogonkach liściowych i zawiązkach owoców. Liście są zwinięte, a zawiązki zniekształcone. Ponadto mszyce wydzielają duże ilości rosy miodowej (lepkiej, słodkawej cieczy), na której rozwijają się grzyby pokrywające powierzchnię liści czarnym nalotem. Wskutek tego asymilacja słabnie, drzewa nie dają przyrostów, a poplamione i zdrobniałe owoce tracą wartość handlową. Mszyca jabłoniowa wyrządza największe szkody w szkółkach i młodych sadach do wejścia w pełnię owocowania. Zwalczanie mszyc na jabłoniach. W przypadku dużej liczby jaj na drzewach w okresie jesienno-zimowym drzewa opryskiwać najlepiej przed pękaniem pąków Krezotolem sodowym 50 l (15 kg/ha), Karboliną DNK 3% (45 l/ha) lub Oleo-Wofatoxem 0,5% (7,5 l/ha). Jeśli nie przeprowadzono tego zabiegu, należy wykonać opryskiwanie w fazie zielonego pąka, stosując jeden z następujących preparatów: Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Nexion 40 EC (0,75 l/ha), Sadofos płynny 30 (4,5—6 l/ha), Winylofos płynny 50 (1,5 l/ha), Zolone 35 EC (3 l/ha), Pirimor 50 DP (0,75 kg/ha), Ambusz 25 EC (0,3 i/ha) lub Decis 2,5 EC (0,75 l/ha), Fastac 10 EC (0,2 l/ha), Diazinon 25 EC (2,25 l/ha), Cyperkil 25 EC (0,2 l/ha), Cymbusz 10 EC (0,4 l/ha), Anthio (1,5 l/ha), Ekatin 25 (1,5 l/ha), Metasystox (i) forte (0,4 l/ha). Przed kwitnieniem nie należy stosować do zwalczania mszyc niżej wymienionych preparatów: Ekatin, Bi 58 EC, Metasystox i forte ani Anthio. Można je użyć do 14 dni po kwitnieniu.