Szkodniki brukwi

Brukiew atakowana jest przez szkodniki występujące głównie na rzepaku i kapuście. Biologia i ogólne metody zwalczania tych szkodników opisane są zatem w rozdziałach poświęconych tym roślinom. W tym miejscu podajemy jedynie środki chemiczne i dawki zalecane do ochrony brukwi, ponieważ różnią się one od zalecanych dla rzepaku i kapusty.