Ryjosz burakowiec

Jest to dość duży chrząszcz (długości około 10mm), szarobrązowy, owłosiony, z szerokim ryjkiem. Larwa, tej samej długości, jest biała z jasnożółtą głową. Zimują w glebie chrząszcze, które wiosną pojawiają się na plantacjach buraków i obgryzają młode listki. Na starszych liściach widoczne są półkoliste wyżerki. Chrząszcze żerują także na szpinaku, grochu, wyce, ziemniakach, maku, kukurydzy, cebuli i innych roślinach. Ryjosz występuje na ogół w małym nasileniu i nie wyrządza większych szkód. Jednakże jego szkodliwość rośnie wraz z rozpowszechnieniem siewu punktowego buraków. Zapobieganie i zwalczanie. Liczniejszemu występowaniu ryjosza burakowego zapobiega staranna agrotechnika (wczesny siew, dobra uprawa i nawożenie itp.). Częsta uprawa międzyrzędowa w czerwcu niszczy szkodniki w glebie. Pola po burakach opanowanych silnie przez ryjosza należy obsiewać zbożami.