Czarna zgnilizna korzeni tytoniu

Ta choroba grzybowa poraża tytoń zarówno w inspektach, gdzie szkody są zawsze największe, jak i na plantacjach. Porażone korzenie brunatnieją i gniją, wskutek czego rośliny są zahamowane we wzroście, żółkną, a często stopniowo zamierają. Im silniejsze jest porażenie korzeni, tym słabszy jest wzrost roślin i bardziej opóźnia się kwitnienie. Czarna zgnilizna korzeni tytoniu obniża znacznie plon liści (nawet o 50—70%) oraz pogarsza jakość surowca. Zapobieganie i zwalczanie. Największe znaczenie ma uzyskanie zdrowej rozsady. W tym celu nasiona wysiewa się w ziemię inspektową odkażoną termicznie (przez parowanie lub prażenie) lub chemicznie za pomocą 2,5-procentowego roztworu Formaliny technicznej 40 (0,5 l Formaliny technicznej 40 w 19,5 l wody). Na 1 m2 gleby zużywa się 10—-15 1, na 1 m3 ziemi —20—30 l roztworu formaliny. Zwilżoną ziemię pozostawia się pod przykryciem przez 2—3 dni, a następnie wietrzy przez 10—14 dni. Najlepiej zabieg przeprowadzić w temperaturze 14—15°C. Rozsadę przed wysadzeniem w pole należy dokładnie przejrzeć i sadzić tylko rośliny zdrowe. Stosować zmianowanie, uprawiając tytoń po zbożach i kukurydzy. Uprawiać odmiany odporne na czarną zgniliznę korzeni.