Ozdobnik lucernowiec

Szkodnik ten rozprzestrzeniony jest w całym kraju, ale nasilenie jego występowania zależy od warunków atmosferycznych i agrotechnicznych. Szczególnie duże szkody wyrządza na lucernie nasiennej. Owad dorosły ma ciało długości około 9 mm, zielonkawoszare, z dwiema ciemnymi smugami na tarczce, nogi i czułki silnie wydłużone. Larwa jest podobna do owada dorosłego, ale mniejsza i bezskrzydła, początkowo czerwonobrązowa, później zielonkawa. Zimują jaja w dolnych częściach łodyg lucerny i w łodygach różnych chwastów, jak komosa biała, bylica pospolita, krwawnik i inne. Larwy wylęgają się około połowy maja. Zarówno larwy, jak i owady dorosłe wysysają soki z liści, pączków kwiatowych i młodych strąków lucerny, rzadziej innych roślin motylkowych. Uszkodzone części rośliny odbarwiają się, usychają i opadają. Z kwiatostanów pozostają tylko szypułki. Pojawienie się owadów dorosłych przypada na pierwszą lub drugą połowę czerwca. Składanie jaj trwa od końca czerwca do początku sierpnia. Larwy wylęgają się przeważnie w lipcu. Owady dorosłe pokolenia letniego występują najliczniej w pierwszej połowie września. Samice składają jaja przez cały wrzesień. W ciągu roku rozwijają się dwa pokolenia ozdobnika lucernowca. Zapobieganie i zwalczanie. Plantacje nasienne zakładać z dala od starszych plantacji przeznaczonych na nasiona. Lucernę kosić możliwie nisko i starannie zebrać resztki roślin. Niszczyć chwasty. W razie liczniejszego wystąpienia szkodnika opryskać plantacje nasienne w okresie formowania się pąków kwiatostanowych jednym z następujących preparatów: Metation E-50 (0,9 l/ha), Nexion EC 40 (0,6 l/ha), Owadofos płynny 50 (0,9 l/ha), Zolone 35 EC (2 l/ha) lub Zolone 30 WP (2 kg/ha).