Uwiąd, czyli werticylioza drzew i krzewów owocowych

W naszych warunkach ta choroba grzybowa poraża najczęściej truskawki, rzadziej drzewa i krzewy owocowe. Jest ściśle związana z warunkami siedliska. Występuje lokalnie, przede wszystkim na glebach zbyt wilgotnych. Na skutek zatkania tkanek przewodzących wodę i składniki pokarmowe oraz działania substancji trujących wydzielanych przez grzyb liście więdną raptownie. Na korzeniach porażonych roślin, stopniowo obumierających i czerniejących, pojawia się w bardzo wilgotnej glebie biały, gęsty nalot. Silnie opanowane rośliny giną. Przetrwalniki grzyba zachowują w glebie żywotność ponad 10 lat. Zakażeniu ulegają korzenie roślin. Zapobieganie i zwalczanie. Występowaniu werticyliozy drzew i krzewów owocowych zapobiega unormowanie stosunków wodnych w glebie. Porażone rośliny należy szybko zlikwidować, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Przynajmniej przez 5—6 lat nie uprawiać na zarażonych polach gatunków roślin, na których wystąpiła choroba (w przypadku truskawek przerwa powinna wynosić około 10 lat). Na niewielkim areale można odkazić glebę Sadoplonem (50—100 g/m2).