Przędziorek Chmielowiec

Jest to bardzo drobny pajęczak (około 0,5 mm) barwy czerwonej lub żółtawej.Żeruje na dolnej stronie liści, nakłuwa je wysysając sok. Ponadto pokrywa liście delikatną pajęczyną. Uszkodzenia widoczne są dopiero w okresie suszy. Z chmielu, na którym żerują przędziorki, opadają najpierw dolne liście, później uszkodzeniu ulegają coraz wyżej położone liście i szyszki, które brunatnieją, otwierają się, a ich listki opadają. Z silnie opanowanych szyszek pozostaje tylko oś, zwana wrzecionem. W ciągu roku rozwija się kilka pokoleń przędziorka chmielowca.Ponadto przędziorek występuje bardzo często na ogórku, dyni i fasoli, ale uszkadza i inne rośliny. Zapobieganie i zwalczanie. Glebę należy utrzymywać w stanie strukturalnym i zapobiegać jej wysychaniu. Dolne opanowane przez szkodnika liście chmielu należy usuwać do wysokości 1 m i palić. Opryskiwanie rozpoczyna się z chwilą pojawienia się szkodnika i powtarza się po 7—10 dniach. Zalecane są następujące preparaty: Ekatin 25 (1,5—2,5 l/ha), Roztoczol extra płynny 8 (1,5—2,5 l/ha), Tinox 50 (0,75—1,25 l/ha), Metasystox (i) forte (0,75—1,25 l/ha), Torąue 50 WP (0,75—0,91 l/ /ha), Ultracid 40 EC (1,25—2,5 l/ha) w 1500—2500 l wody. Aby zapobiec wytwarzaniu się ras przędziorka odpornych na pestycydy, należy stosować na przemian preparaty fosforoorganiczne (Ekatin, Metasystox) z Roztoczolem. Uwaga: Metasystox, Tinox i Ultracid są silnymi truciznami. Opryskiwanie tymi preparatami mogą przeprowadzać tylko ekipy ludzi przeszkolonych.