Rdza szparaga

Pierwsze objawy porażenia przez grzyb można zaobserwować wczesną wiosną. Na wyrastających młodych pędach szparagów pojawiają się najpierw żółtawe, później pomarańczowożółte plamy. Po 2—3 tygodniach na wszystkich nadziemnych częściach rośliny widoczne są rdzawobrunatne, brodawkowate skupienia zarodników letnich. Pod koniec lata w miejscach tych tworzą się pod skórką brunatnoczarne skupienia zarodników zimowych, a podczas ich dojrzewania skórka rozrywa się podłużnie. Silnie porażone rośliny rosną słabo i kończą przedwcześnie okres wegetacji, co wpływa ujemnie na plon wypustek w roku następnym. Zapobieganie i zwalczanie. Późną jesienią należy wyciąć możliwie głęboko wszystkie pędy z objawami porażenia, łącznie z leżącymi, zebrać i spalić. Zwalczanie chemiczne stosuje się zwłaszcza na plantacjach corocznie silnie porażonych. Na plantacjach eksploatowanych opryskiwania rozpoczyna się po zakończeniu zbiorów, a na plantacjach młodych, nie plonujących — wiosną, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Zabieg wykonuje się 2—3-krotnie co, 10—14 dni. Zalecane są: Cynkotox (2,5 kg/ha), Dithane M-45 (1,5 kg/ha). Do cieczy użytkowej należy dodać środek zwiększający przyczepność, np. Citowett (25 ml) lub Sandovit, koncentrat (10—15 ml/100 l cieczy).