Drobnica burakowa

Chrząszcz jest bardzo drobny (długości około 1 mm) i wąski, ciemno- lub jasnobrunatny, z nogami i czułkami czerwonymi. Zimują chrząszcze w resztkach buraków oraz w ściółce sąsiadujących z plantacją miedz i rowów. Wiosną przenoszą się na wschody buraków cukrowych, gromadząc się przeważnie na brzegach pola. Później przemieszczają się w głąb. Chrząszcze wygryzają otwory w części podliścieniowej, najczęściej w pobliżu szyjki korzeniowej. Korzonek może być całkowicie odgryziony, co powoduje obumieranie rośliny. Chrząszcze wygryzają także dziurki w liściach i korzonkach. Objawy zgorzeli są często mylnie przypisywane drobnicy, wskutek czego wyrządzane przez nią szkody są wyolbrzymianej jest ona jednak groźnym szkodnikiem, zwłaszcza na plantacjach obsianych punktowo. W razie licznego wystąpienia chrząszczy duży procent roślin ginie. Samica składa przeciętnie 20 jaj pojedynczo do gleby, w pobliżu buraków. Wylęgłe larwy żerują na podziemnych organach roślin, nie wyrządzając większych szkód. W końcu lata pojawiają się młode chrząszcze, które wkrótce chowają się do kryjówek zimowych. Zapobieganie i zwalczanie. Usuwanie resztek roślin po zbiorze buraków chroni w pewnym stopniu buraki przed drobnicą. Podstawowym jednak sposobem zwalczania jest zabieg chemiczny przy czym można: 1) na krótko przed siewem — po uprzednim zaprawieniu preparatami grzybobójczymi — zaprawić nasiona Zaprawą nasienną GT (0,8 kg/100 kg nasion) lub Seedoxem 80 WP — 600 g/100 kg nasion; 2) przed siewem nasion rozsypać na polu i głęboko zabronować preparaty Basudin 10 G w ilości 20 kg/ha, Diazinon 10 G (20 kg/ha) lub Dyfonate 10 G (10 kg/ha); 3) wysiać siewnikiem wraz z nasionami buraków preparat Fura- dan 5 G w ilości 20 kg/ha; 4) wprowadzić do gleby za pomocą aplikatora Gandy, tuż za kółkiem ugniatającym nasiona buraków — preparat Dursban 5 G w ilości 20 kg/ha; 5) opryskać całą powierzchnię pola po 3—4 dniach ,od siewu buraków preparatami; Decis 2,5. EC (0,4 l/ha) lub Ripcord 10 EC (0,4 l/ha) albo Sherpa 25 EC (0,16 l/ha) czy Sumicidin 20 EC (0,4 l/ha); 6) opryskać plantacje po wzejściu roślin preparatami: Basudin 25 EC (w dawce 2 l/ha), Bi 58 (0,8 1/ha), Nuvacron 40 (0,6 1/ha) w 1000 1 wody. Wszystkie te sposoby zwalczania są również skuteczne na skoczogonki i larwy koziułek, które niekiedy występują także na plantacjach buraków.