Pchełki ziemne

Zwalczanie. Z chwilą pojawienia się chrząszczy wschodzące lub wysadzone rośliny opryskuje się lub opyla następującymi preparatami: Karbatox zawiesinowy 75 (1,8—2,4 kg/ha), Metation E-50 (1 l/ha), Metox płynny 30 (3,6 l/ha, a w temperaturze powyżej 20°C 6 l/ha), Nexion EC 40 (0,3 l/ha), Owadofos płynny 50 (1 l/ha), Sadofos płynny 30 (1,8—2,4 l/ha), Gamakarbatox pylisty (20 kg/ha), Karbatox pylisty 5 (20—25 kg/ha).