Strąkowiec fasolowy

Chrząszcz ma ciało długości 2—2,5 mm, brunatnoszare, od spodu rude, pokrywy krótkie, nie zakrywające końca odwłoka. Larwa jest beznoga, pałąkowato zgięta, gruba, biała z ciemną głową. Na plantacje fasoli szkodnik dostaje się z magazynów, gdzie wyłącznie może przetrwać zimę. Samice składają jaja w dojrzewające strąki, a wylęgłe larwy wgryzają się do nasion, gdzie przechodzą cały rozwój, kończąc go w magazynach. Rozwój larw w zależności od temperatury trwa 11—53 dni. Przepoczwarzają się wewnątrz nasion. W ciepłych magazynach, tj. w temperaturze 17—30°C, szkodnik rozwija się nadal bardzo intensywnie. Samice składają jaja na suchych nasionach, dając niekiedy do 8 pokoleń. Nasiona opanowane przez larwy mają początkowo jakby tłuste plamy. W miejscach tych larwy wycinają „okienka”, przez które wychodzą później chrząszcze. Wygryzione otwory widoczne są po zbiorze nasion, w magazynie. W jednym nasieniu żeruje zwykle kilka do kilkunastu larw. Wyżerają nasiona do tego stopnia, że po naciśnięciu rozsypują się one w proszek. Szkody wyrządzane w ciepłych magazynach są bardzo duże. Zapobieganie i zwalczanie. Należy siać nasiona zdrowe, a uszkodzone zniszczyć. Strąkowca fasolowego można zabić w magazynach niską temperaturą (0°C przez 2 miesiące — lub — 10°C przez 12 godzin) albo wysoką — około 65°C. Skuteczniejsze jest gazowanie. W rejonach silniejszego występowania strąkowca należy opryskać plantację fasoli w okresie dojrzewania strąków Owadofosem płynnym 50 (1 l/ha) lub Zolone 35 EC (2 l/ha), Zolone 30 WP (2 kg/ha) albo Metationem E 50 (1 l/ha).