Śmietka kiełkówka

W Polsce szkodnik ten występuje powszechnie, a w niektórych latach wyrządza duże szkody. Owad dorosły jest podobny do muchy domowej, ma ciało długości około 5 mm, barwy szarej. Larwa jest biaława, beznoga, długości około 7 mm, zwężona ku przodowi. Poczwarka znajduje się w osłonie – bobówce w kształcie wydłużonej baryłeczki barwy brunatnoczerwonej. Zimują poczwarki w bobów- kach w glebie. Muchy pojawiają się w maju. Samice przylatują najchętniej na pola świeżo zaorane, nawożone obornikiem, zwłaszcza końskim. Składają jaja do gleby w pobliżu nasion, na wysianych nasionach, w pęknięcia łupiny nasiennej lub na młodych kiełkach. Przepoczwarczenie larw następuje w glebie w pobliżu uszkodzonych roślin. Na przełomie czerwca i lipca z poczwarek tych wylatują muchy I pokolenia. Składają one jaja na później wysiewanych nasionach fasoli i innych roślin żywicielskich. Larwy II pokolenia śmietki wyrządzają już na ogół niewielkie szkody. Larwy żerują w liścieniach i kiełkujących nasionach fasoli, drążąc w nich chodniki. W przypadku opóźnionych wschodów larwy niszczą całkowicie liścienie i wierzchołek wzrostu. Niekiedy larwy niszczą tylko wierzchołek i wówczas na powierzchni gleby widać niską łodyżkę z liścieniami, w których wydrążone są brunatne kanaliki. Roślinki takie szybko zamierają. Słabiej zaatakowane rośliny wydają pędy boczne. U ogórka (rzadziej u fasoli) larwy drążą chodniki również w łodyżce pod liścieniami. Zapobieganie i zwalczanie. Dokładnie przykrywać obornik podczas orki, jak najwcześniej przygotowywać pole pod siew. Stosować intensywne nawożenie, aby wzmocnić rośliny słabiej zaatakowane przez larwy. Zaprawiać nasiona preparatem Nexion L (6 g/kg nasion) lub Zaprawą Oftanol T (4 g/kg).