Przędziorek owocowiec

Przędziorek owocowiec występuje głównie na śliwach i jabłoniach, w mniejszym nasileniu na innych drzewach owocowych. Ma ciało owalne, długości 0,3—0,4 mm i 4 pary nóg. Samice są cegla- stoczerwone, samce seledynowobrązowe lub żółte, jaja letnie żółto- różowe. Larwa z trzema parami nóg, długości 0,2 mm, ma najpierw barwę pomarańczową, później brunatnozieloną. Zimują jaja na dolnej stronie pędów, zwykle w rozwidleniach, na krótkopędach i u nasady pąków. Larwy wylęgają się wczesną wiosną, zwykle w fazie białego pąka śliw lub zielonego pąka jabłoni. Zerują na dolnej stronie liści, nie wytwarzają pajęczyny. Dorosłe roztocze pojawiają się już w połowie maja. Na skutek wysysania soków na liściach powstają liczne, drobne białawe plamki stopniowo brunatniejące. Silnie opanowane przez szkodnika liście przedwcześnie opadają, a owoce nie osiągają normalnej wielkości. Ponadto drzewa zawiązują znacznie mniej pąków kwiatowych na rok następny. W warunkach naszego kraju rozwija się 5-7 pokoleń rocznie. Samice ostatnich pokoleń składają jaja zimowe począwszy od drugiej połowy sierpnia aż do końca okresu wegetacyjnego. Zapobieganie i zwalczanie. Progiem zagrożenia uzasadniającym konieczność zwalczania są 2—3 przędziorki przypadające średnio na liść do połowy lipca lub 5—7 przędziorków — od połowy lipca. Opryskiwanie wykonuje się przed kwitnieniem po wylęgnięciu się większości larw, stosując jeden z następujących preparatów: (Mitac 20 EC (3 l/ha) lub Saaofos płynny 30 (6 l/ha) albo Roztoczol extra płynny 8 (3 l/ha). Zabiegi po kwitnieniu wykonuje się w miarę potrzeby, używając wymienionych wyżej preparatów lub też stosując Anthio (3 l/ha), Fekama dichlorvos 50 lub Ekatin 25 (1,5 l/ha), Metasystox (i) forte (0,75 l/ha), Rospin 25 EC (3 l/ha), Winylofos płynny 50 (1,5 l/ha), Torque 50 WP (0,9 l/ha), Mitac 20 EC (3 l/ha), Plictran 25 W (1,5 kg/ha) lub Omite 30 W (1,5—2 l/ha). Przestrzegać ściśle okresów karencji podanych na etykiecie każdego preparatu. Na 1 ha użyć około 1500 1 wody.