Parch dyniowatych

Ta choroba grzybowa występuje u nas głównie na ogórku (w szklarni, inspektach i w polu), rzadziej na innych roślinach dyniowatych. Objawy porażenia występują głównie na owocach i liściach, rzadko — na łodygach ogórka. Szczególnie szkodliwe jest porażenie młodych owoców. Przestają one rosnąć, mają zagięty wierzchołek, następnie zamierają i zasychają. Na starszych owocach występują brunatne, zagłębione, często suche i skorkowaciałe plamy, z których wydzielają się krople cieczy (tzw. gumoza, co jest charakterystyczne dla tej choroby). Objawy na łodygach są podobne do objawów na owocach. Na liściach pojawiają się jasno- brunatne, dość duże plamy o ciemniejszych brzegach. Powodują one marszczenie się i pękanie blaszek liściowych, a w końcu ich zamieranie. Silnemu rozwojowi choroby sprzyjają duża wilgotność i niższa temperatura, a w szklarniach i inspektach — skraplanie się pary wodnej na liściach i owocach na skutek nocnych spadków temperatury. Grzyb zimuje w resztkach roślin. Zapobieganie i zwalczanie. W szklarniach i inspektach należy utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność. Stosować zalecaną rozstawę. Na tym samym polu nie uprawiać ogórka częściej niż co 3 lata. Opryskiwanie plantacji należy wykonać w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorobowych i powtarzać co 8—10 dni (niezbędne w czasie chłodnej i wilgotnej pogody), stosując jeden z następujących preparatów: Dithane M-45 (1,2 kg/ha), Topsin M (0,5 kg/ha) lub Penncozeb 80 WP (1,2 kg/ha). W razie kilkakrotnego opryskiwania preparaty stosować przemiennie. Do cieczy użytkowej dodawać zwilżacz.