Septorioza selera

Chorobę tę powodują dwa gatunki grzybów, w związku z czym jej objawy są nieco zróżnicowane. Pierwsze objawy porażenia mogą wystąpić już na liścieniach i najmłodszych liściach selera. W jednym wypadku są to małe (średnicy 1—3 mm), nekrotyczne, dość wyraźne plamy na liściach, otoczone chlorotyczną obwódką, w drugim — nekrotyczne plamy mają średnicę 3—10 mm, brzegi ciemnobrunatne, a chlorotyczna obwódka wokół plam nie występuje. W miarę wzrostu rośliny plamy na liściach są coraz liczniejsze. Porażeniu ulegają również ogonki liściowe. W końcu lata nasilenie choroby wzrasta. Silnie porażone liście przedwcześnie zamierają i zasychają. Porażeniu ulegają także pędy nasienne wraz z nasionami selera. Oba grzyby zimują na resztkach roślin, a ponadto przenoszone są przez materiał nasienny. Zapobieganie i zwalczanie. Należy zbierać i niszczyć resztki pożniwne oraz zaprawiać nasiona bezpośrednio przed siewem jednym z następujących preparatów: Sadoplon 75 (2,5 g/l l wody — nasiona moczy się przez 24 godziny w roztworze preparatu o temperaturze 30°C, a po przesuszeniu natychmiast wysiewa), Zaprawa nasienna T zawiesinowa (4 g/kg nasion) albo Zaprawa Funaben T (5 g/kg nasion). Zaprawy chronią ponadto wschody przed zgorzelą i innymi chorobami grzybowymi przenoszonymi przez nasiona. Opryskiwanie plantacji należy rozpocząć w momencie wystąpienia pierwszych objawów porażenia (mniej więcej od lipca) i w miarę potrzeby powtarzać je 2—3- -krotnie co 7—10 dni. Już w inspekcie można opryskać rozsadę zapobiegawczo 1—2 razy. Do opryskiwać zalecane są: Penncozeb 80 WP (1,2 kg/ha), Cynkotox (1,8 kg/ha), Dithane M-45 (1,2 kg/ha) lub Topsin M (0,3—0,6 kg/ha). Do cieczy użytkowej dodać środek zwiększający przyczepność, np. Citowett (25 ml) lub Sandovit koncentrat (10—15 ml/100 1 cieczy) lub Iorowit (35—50 ml/100 l).