Antraknoza dyniowatych

W naszych warunkach ta choroba grzybowa występuje przede wszystkim na ogórku, zarówno w polu, jak i w szklarniach oraz inspektach. Wczesne porażenie roślin powoduje zmniejszenie plonu oraz pogorszenie jego jakości. Na liściach pojawiają się początkowo wodniste, jasnozielone plamy. Później przybierają one barwę brunatną i zasychają. Często obumarła w obrębie plam tkanka wykrusza się i w liściach powstają dziury. Plamy mogą zlewać się, a silnie porażone liście zamierają. Plamy na łodygach i owocach są nieco większe (średnicy do 2 cm), mają zawsze wyraźne kontury, są wgłębione. Są one bladozielone, wodniste i często łączą się, tworząc większe zagłębienia, sięgające niekiedy aż do miąższu i nasion owocu. Silnie porażone owoce ogórka łatwo gniją. Grzyb zimuje w resztkach roślin na polu. Przenoszą go również nasiona pochodzące z silnie porażonych owoców ogórka. Zapobieganie i zwalczanie. Należy niszczyć wszystkie resztki porażonych roślin, ziemię w szklarniach i inspektach parować, a zauważone chore rośliny wcześnie usuwać z plantacji i niszczyć. Wszelkie drewniane urządzenia używane przy produkcji (stoły, skrzynie inspektowe itp.) należy odkazić Formaliną techniczną 40 w stężeniu 5%. Do zaprawiania nasion ogórka używa się jednego z następujących preparatów: Formalina techniczna 40 (2,5 ml preparatu na 1 1 wody), w której roztworze zanurza się nasiona na 10 minut, następnie przemywa je wodą, suszy i natychmiast wysiewa; Dithane M-45 (3 g/kg nasion) lub Zaprawa nasienna T zawiesinowa (2,5 g/kg) albo Zaprawa nasienna T (4 g/kg). Nasiona zaprawia się bezpośrednio przed siewem. W momencie wystąpienia pierwszych objawów porażenia należy przeprowadzić, opryskiwanie roślin. Zabieg powtarzamy kilkakrotnie (2—4 razy) co 8—14 dni. Opryskiwania są szczególnie potrzebne w czasie ciepłej i wilgotnej pogody. Do opryskiwań stosuje się jeden z następujących preparatów: Cynkomiedzian (1,8 kg/ha), Cynkotox (1,8 kg/ha), Dithane M-45 (1,2 kg/ha), Miedzian 50 (2,5 kg/ha), Topsin M (0,5 kg/ha), Euparen (1,2 kg/ha) lub Penncozeb 80 WP (1,2 kg/ha). Do cieczy użytkowej należy dodać zwilżacz: Citowett (25 ml) lub Sandovit koncentrat (10—15 ml/100 l cieczy) lub Iorowit (35—50 ml/100 lcieczy).