Czarna zgnilizna marchwi

Jest to choroba grzybowa porażająca marchew już w polu i rozprzestrzeniająca się szybko w kopcach lub przechowalniach. Na korzeniach marchwi, przeważnie przy szyjce, powstają wgłębione plamy gnilne pokryte początkowo ciemnoszarym, następnie czarnym nalotem. Tkanka w obrębie plam gnije, a gnicie postępuje w głąb korzenia, najczęściej środkiem, w którym mogą tworzyć się jamy pokryte oliwkowozielonym nalotem. Zapobieganie chorobom warzyw korzeniowych podczas przechowywania. Zbiór warzyw korzeniowych przeznaczonych do przechowania należy przeprowadzić w miarę możliwości podczas suchej pogody i zaraz po zbiorze korzenie dokładnie przebrać, odrzucając chore lub uszkodzone, oraz oczyścić z resztek liści i ziemi. Podczas zbioru i transportu należy unikać kaleczenia i uszkadzania korzeni. Przeznaczone do przechowywania korzenie marchwi i innych warzyw korzeniowych należy dokładnie przebrać. Przechowalnie i piwnice powinny być dokładnie oczyszczone, odkażone i przewietrzone. Marchwi i pietruszki nie należy przechowywać z innymi ziemiopłodami, np. z ziemniakami. Korzenie marchwi i pietruszki składane w piwnicach i kopcach przesypuje się czystym, wilgotnym piaskiem. Okrywanie kopców należy dostosować do panujących temperatur. Temperatura najodpowiedniejsza do przechowywania marchwi wynosi 0—-1°C, a wilgotność powietrza 90—95%. Warzywa korzeniowe przechowywane w piwnicach i przechowalniach przegląda się często i usuwa chore.