Przeziernik porzeczkowiec

Jest to motyl długości około 12 mm, o skrzydłach rozpiętości około 18 mm, przezroczystych, niebieskawych. Grube, różowawe gąsienice osiągają długość do 20—30 mm. Zimują gąsienice w pędach porzeczek, rzadziej agrestu. Motyle pojawiają się w czerwcu, a samice składają jaja na pędach w pobliżu pąków. Wylęgłe gąsienice wgryzają się do pędu przez pąk lub miejsca o cieńszej korze i drażą w rdzeniu podłużne chodniki. Tkanki obok wyżartego rdzenia przybierają ciemne zabarwienie. Liście zaatakowanych pędów więdną, pędy słabo rosną, łatwo się łamią, a niekiedy zasychają. Szkodnik występujący w dużym nasileniu powoduje ogromne szkody na plantacjach porzeczek. Zapobieganie i zwalczanie. W zimie lub wczesną wiosną należy wycinać i palić pędy ze znajdującymi się w nich gąsienicami. Po całkowitym zakończeniu zbioru owoców krzewy podlać jednym z następujących preparatów: Bi 58 EC (4,5 l/ha), Ekatin 25 (3 l/ha), Metasystox i forte lub Tinox 25 (oba w dawce 1,5 l/ha), zużywając około 1 litra cieczy użytkowej na jeden krzew. Preparaty działają skuteczniej w glebie wilgotnej. Wymienionymi preparatami można także opryskać krzewy po całkowitym zbiorze owoców, stosując stężenie o połowę niższe od zalecanego przy podlewaniu. Porzeczki i agrest są ponadto atakowane przez inne szkodniki, jak: piłecznica agrestowa, plamiec agreściak, bawełnica wiązowo-porzeczkowa, krzywik porzeczkowiaczek, wielkopąkowiec porzeczkowy, oraz przez niektóre szkodniki żerujące na różnych gatunkach drzew i krzewów owocowych.