Rdza brunatna żyta

Jest to również choroba grzybowa. Występuje zwykle dość wcześnie i w niektórych latach w dużym nasileniu. W okresie kwitnienia żyta występują na liściach drobne, nieco wydłużone, rdzawobrunatne kreski rozrzucone po całej powierzchni liścia. Są to skupienia zarodników letnich. Często występują one w tak dużej ilości, że zlewają się ze sobą zajmując większą część powierzchni liścia. W końcu czerwca, w okresie dojrzewania żyta, obok skupień zarodników letnich tworzą się pod skórką liści czarne, błyszczące skupienia zarodników zimowych. Najliczniej pojawiają się na liściach powoli zasychających. Porażone liście przedwcześnie zamierają, co wpływa niekorzystnie na plon ziarna. Drugim żywicielem rdzy brunatnej żyta są różne rośliny z rodziny szorstokolistnych, najczęściej takie pospolite chwasty, jak farbownik lekarski i krzywoszyj polny. Drugi żywiciel nie jest jednak konieczny do rozwoju grzyba, ponieważ mogą zimować zarodniki letnie i grzybnia na samosiewach i oziminach żyta.