Zgorzel podstawy łodygi i czarna zgnilizna owoców pomidora

Ta choroba grzybowa występuje dość powszechnie zarówno na pomidorach szklarniowych, jak i w polu. Charakterystycznym objawem zgorzeli podstawy łodygi jest gwałtowne więdnięcie porażonych roślin. U ich nasady, tuż nad ziemią, widoczne jest zbrunatnienie, które stopniowo obejmuje łodygę dookoła. W porażonym miejscu łodyga staje się cieńsza i pokrywa się licznymi, czarnymi punkcikami. Dopływ wody i składników pokarmowych z gleby ulega przerwaniu i roślina zamiera. Ciężkie i wilgotne gleby, jak również nawożenie świeżym obornikiem sprzyjają nasileniu występowania zgorzeli. Objawy chorobowe na owocach można zaobserwować w okresie ich dojrzewania lub później. Wokół szypułek pojawiają się ciemnobrunatne, stopniowo powiększające się plamy z licznymi czarnymi punktami. Porażone owoce gniją i masowo opadają, najczęściej przed dojrzeniem. Silnemu rozwojowi choroby na owocach sprzyja stosunkowo niska temperatura. W niektórych latach zniszczeniu ulega znaczna część plonu. Największe ubytki powstają wśród zebranych zielonych owoców dojrzewających w pomieszczeniach. Grzyb zimuje w glebie na porażonych resztkach roślin. Zapobieganie i zwalczanie. Należy przestrzegać 3-letniej przerwy w uprawie pomidora na tych polach, na których wystąpiła choroba, i nie uprawiać pomidora na świeżym oborniku ani na ciężkich, wilgotnych glebach. W szklarni należy odkażać glebę za pomocą parowania lub chemicznie, a sprzęt używany przy produkcji pomidorów, jak sznurki, paliki, skrzynki do zbioru, odkażać roztworem Formaliny technicznej 40 (0,5 l Formaliny 40 + 9,5 l wody). Słabiej porażone rośliny można uratować okopując je dość wysoko po uprzednim opryskaniu podanymi dalej preparatami. Rośliny silnie porażone, więdnące i zamierające, usuwa się razem z korzeniami i pali. W momencie zauważenia pierwszych objawów choroby na łodygach opryskuje się pomidory preparatem Dithane M-45 (1,2 kg/ha), Cynkomiedzianem (2,5—3 kg/ha) lub Sadoplonem 75 (2,4 kg/ha), dokładnie pokrywając cieczą dolne części roślin. Zabieg powtarza się po 10—14 dniach. Nasiona zaprawia się jedną z następujących zapraw: Dithane M-45, Zaprawa nasienna T, Zaprawa nasienna T zawiesinowa lub zaprawa Funaben T (wszystkie w dawce 3 g/kg nasion), z wyjątkiem Zaprawy nasiennej T, której dawka wynosi 4 g/kg nasion.