Niestrzęp głogowiec

Niestrzęp głogowiec zaliczany jest do groźnych szkodników drzew owocowych. W Polsce występuje w dużym nasileniu co kilkanaście lat. Jest to duży motyl o skrzydłach rozpiętości 55—60 mm, białych z czarnym użyłkowaniem. Jajo jest wydłużone, żeberkowane, barwy złocistożółtej. Gąsienica, długości około 50 mm, jest szaroniebieska z trzema czarnymi i dwiema brunatno-pomarańczowymi liniami wzdłuż ciała, poczwarka — szarawobiała lub zielonkawa z czarnymi plamkami i kreskami oraz żółtymi kropkami. Zimują młode gąsienice w gniazdach zimowych zbudowanych z jednego liścia zwiniętego rurkowato i przymocowanego do gałązki nitką przędzy. Wczesną wiosną wychodzą z gniazd w ciepłe dni i żerują w pąkach. Po rozwinięciu się liści opuszczają gniazda na stałe i zjadają całe blaszki liściowe. W końcu maja przepoczwarczają się, najczęściej na pniach drzew i na grubszych gałęziach, ale także na płotach i ścianach sąsiednich budynków. Na przełomie czerwca i lipca wylatują motyle i samice składają jaja w złożach na dolnej stronie liści drzew owocowych. Po dwóch tygodniach wylęgają się gąsienice, które przez kilka tygodni żerują szkieletując liście, a w końcu lata budują gniazda zimowe.