Zgorzel kory drzew owocowych

Zgorzel kory jest jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych młodych sadów jabłoniowych. Objawy porażenia występują najczęściej na pędach jednorocznych i dwuletnich oraz na pniach młodych jabłoni. Najbardziej charakterystyczne objawy, w postaci nekrotycznych plam wokół ran po podkrzesywaniu, występują na pniach. Plamy mają kształt eliptyczny i bardzo wyraźnie odcinają się od zdrowej kory. Tkanka w obrębie plam przybiera barwę brunatną (o różnych odcieniach), obumiera i zapada się. Na starszych gałęziach nekrotyczne plamy występują najczęściej wokół zamarłych sęczków. W sadach jabłoniowych intensywnie ciętych, w których nie zabezpiecza się ran powstałych po cięciu, rozległe nekrozy na pniach i konarach mogą powodować zasychanie i zamieranie poszczególnych gałęzi powyżej miejsca porażenia lub całych drzew. Skutkiem zgorzeli kory jest również obumieranie krótkopędów owo- conośnych oraz jednorocznych pędów po ich cięciu. Grzyby żyją na korowinie gałęzi i w ranach. Zapobieganie i zwalczanie. Decydujące znaczenie mają opryskiwania zapobiegawcze, przeprowadzane po każdym cięciu, gradobiciu oraz po zbiorze owoców. Zalecane są następujące preparaty: Benlate (1,5 kg/ha), Topsin M (1,5 kg/ha). Objętość cieczy roboczej na ha przy użyciu aparatury z dyszami tradycyjnymi wynosi 1500 1. Jeżeli rany zgorzelowe wystąpią na pniach młodych drzew, to można je ratować, wycinając tkankę aż do zdrowego drewna i smarując Funabenem 3 lub farbą emulsyjną z dodatkiem Benlate, Topsinu M lub Funabenu 50 w dawce 20 g preparatu na 1 1 farby emulsyjnej. Silnie porażone pędy wycina się całkowicie.