Pryszczarek namalinek łodygowy

Jest to muchówka długości 2—3 mm, szarobrunatna o długich nogach. Larwy są beznogie, wałeczkowate, długości około 3 mm, jasnopomarańczowe. Zimują larwy w glebie w kokonach. Owady dorosłe pojawiają się w maju. Samice składają jaja na pędach w spękania kory lub ranki. Żer larw pod skórką nie powoduje powstawania narośli, widoczne są natomiast na pędach ciemne plamy, sąsiadujące najczęściej ze spękaniami kory i zranieniami. W okresie wegetacyjnym rozwijają się 3 pokolenia szkodnika. Larwy I po kolenia żerują od połowy maja do końca czerwca, II pokolenia — od trzeciej dekady czerwca do końca lipca i III pokolenie — od końca lipca do września, a nawet połowy października. Plantacje malin, zaatakowane przez pryszczarka, są zwykle silniej porażone przez grzyb wywołujący zamieranie pędów. Uszkadzanie pędów sprzyjające rozprzestrzenianiu się tej groźnej choroby sprawia, że pryszczarek namalinek zaliczany jest do najgroźniejszych szkodników. Najważniejszy jest zabieg chemiczny wykonany przeciwko I pokoleniu szkodnika, zwykle gdy nowe pędy osiągną wysokość 20— —30 cm. W czasie lotu muchówek należy opryskać maliny jednym z następujących preparatów: Owadofos płynny 50 (2,25 l/ha), Sadofos płynny 30 (6,0 l/ha), Metox płynny 30 (9 l/ha), Basudin 25 EC lub Diazinon 25 EC (oba 3 l/ha) lub Fekama dichlorvos 50 (1,5 l/ha), Foschlor płynny 25 (4,5 l/ha), Winylofos płynny 50 (1,5 l/ha). Zabieg trzeba powtórzyć dopiero bezpośrednio po zbiorze owoców.