Połyśnica marchwianka

Szkodnik występuje, poza marchwią i pietruszką, na selerze i koprze. Jest to muchówka długości 4—5 mm, czarna, lśniąca, z odwłokiem stożkowatym, spiczasto zakończonym. Larwa ma ciało długości 6—8 mm, jasnożółtawe, lśniące. Zimują poczwarki w glebie. W maju -wylatują pierwsze muchówki. Lot ich trwa zwykle do końca czerwca, a niekiedy dłużej, zależnie od warunków atmosferycznych. Samice składają jaja do gleby w pobliżu roślin żywicielskich. Wylęgłe larwy drążą w korzeniach chodniki wypełniając je odchodami. Po 4—7 tygodniach żerowania larwy opuszczają korzenie i przepoczwarczają się w glebie. Uszkodzone rośliny rosną słabo, mają liście poczerwieniałe i drobniejsze. W drugiej połowie lipca i w sierpniu pojawiają się muchówki i składają jaja. Żerowanie larw drugiego pokolenia jest bardziej szkodliwe, gdyż w miejscach chodników korzenie czernieją, nabierają gorzkiego smaku i niemiłego zapachu, a podczas przechowywania masowo gniją. Połyśnica wyrządza największe szkody w ogrodach przydomowych, osłoniętych zwykle przed wiatrem, oraz na glebach cieplejszych i wilgotnych. Zapobieganie i zwalczanie. Plantacje marchwi należy zakładać z dala od upraw ubiegłorocznych oraz na terenach przewiewnych, których unika szkodnik. Bezpośrednio po siewie nasion marchwi wysiewać siewnikiem rzędowym preparat Basudin 10 G lub Diazinon 10 G (1 g na metr bieżący rzędu). Gdy rośliny marchwi osiągają wysokość 5—7 cm, tj. w okresie masowego lotu muchówek i składania przez nie jaj, opryskuje się rośliny marchwi, selera i pietruszki jednym z następujących preparatów: Basudin 25 EC (1 l/ha), Owadofos płynny 50 (1 l/ /ha), Sadofos płynny 30 (2,4 l/ha), albo podlewać 0,1-procentowym roztworem preparatu Nexion EC 40 lub Basudinu 24 EC albo Bi 58 EC, zużywając 0,5 1 na 1 metr bieżący rzędu. W rejonach dużego nasilenia szkodnika zabieg powtórzyć (tylko przy uprawie na późny zbiór) na przełomie lipca i sierpnia przeciwko II pokoleniu. Po zastosowaniu granulatów opryskiwanie lub podlewanie roślin przeciwko larwom pierwszego pokolenia jest zbędne.