Płożek kminiaczek

Motyl ma długość około 11 mm, przednie skrzydła barwy, miedzianobrunatnej z czarnymi kropkami i kreskami. Skrzydła tylne są nieco węższe, jasnobrązowe. Jajo ma kształt spłaszczonej łuskowatej tarczki, po złożeniu bezbarwnej z zielonkawym połyskiem, później żółtawej i w końcu ciemnoszarej. Gąsienica młoda, jasnoszara zmienia barwę na ciemnoszarą. Na grzbiecie występuje szereg brodawek z białymi obwódkami. Dojrzała gąsienica osiąga około 20 mm długości. Zimują motyle w zabudowaniach gospodarczych, jak: szopy, stodoły i innych kryjówkach. Wczesną wiosną przelatują na rośliny żywicielskie: kminek, marchew i inne. Samice składają jaja najczęściej na dolnej stronie ogonków liściowych, na łodygach i pochwach liściowych. Wylęgłe gąsienice żerują najpierw w miejscu złożenia jaj. W III stadium rozwoju gąsienice przedostają się do baldachów. Oprzędzają je pajęczyną, pod którą zżerają kwiaty i nasiona. Dojrzałe gąsienice przepoczwarczają się wewnątrz pędów. Po kilku tygodniach, zwykle w lipcu, pojawiają się motyle letniego pokolenia i te zimują. Zwalczanie. Plantacje nasienne kminku i marchwi w drugim roku uprawy opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem w początkowym okresie nalotu motyli (według sygnalizacji służby ochrony roślin). Do zabiegu przeznaczyć takie preparaty, jak Owadofos płynny 50 lub Metation E-50 w dawce 0,9 l/ha lub Nogos 50 EC lub Fekama dichlorvos 50 (0,6 l/ha), Winylofos płynny 50 (0,6 l/ha), Ambusz 25 EC (0,15 l/ha) lub Sumicidin 20 EC (0,3 l/ha). Zabieg ten trzeba powtórzyć w okresie masowego nalotu i przeprowadzić najpóźniej na 3 dni przed spodziewanym zakwitaniem roślin. Nogos, Fekama dichlorvos i Winylofos stosować bezpośrednio przed kwitnieniem lub w początkach zakwitania, wyłącznie wieczorem. Marchew nasienna atakowana jest także zwykle silnie przez Zmieniki.