Organizacja ochrony roślin w Polsce

Prawidłowa realizacja uzasadnionych naukowo zadań z zakresu ochrony roślin wymaga sprawnej organizacji, którą zapewnia służba kwarantanny i ochrony roślin podległa terenowym organom administracji państwowej. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa lipca 1975 r. powołano na terenie kraju czterdzieści dziewięć wojewódzkich stacji kwarantanny i ochrony roślin. W stacji wojewódzkiej podstawową rolę spełniają: 1) dział programowania i nadzoru •oraz 2) dział laboratoryjny. Dział programowania zajmuje się między innymi: a) opracowywaniem rocznych i wieloletnich planów zadań ochrony roślin oraz…

Read More

Rola i znaczenie ochrony roślin w produkcji roślinnej

Zaspokojenie rosnących potrzeb żywnościowych ludności oraz potrzeb surowcowych naszego przemysłu wymaga przede wszystkim zwiększenia plonów z hektara. Wiele czynników warunkuje uzyskanie wysokich plonów: optymalny dobór odmian, właściwe zmiano- wanie, dobry materiał siewny i sadzeniakowy, prawidłowe przygotowanie gleby, terminowo i dokładnie wykonane zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne w okresie wegetacji roślin, wreszcie prawidłowy zbiór i przechowanie ziemiopłodów. Oprócz wymienionych istnieje jeszcze jeden czynnik w takim samym stopniu wpływający na wysokość plonów, a nie zawsze w pełni doceniany….

Read More
1 28 29 30