Chowacz brukwiaczek

ChoWacz brukwiaczek jest największym z wszystkich gatunków chowaczy występujących na rzepaku. Jego długość wynosi 3,5— 4 mm. Ma matowe, czarne zabarwienie i pokrywy pokryte białoszarymi łuskami. Głowa w przedniej części jest wydłużona w długi ryjek, jak u wszystkich innych chowaczy, a na ryjku osadzone są kolankowato zagięte czułki. Larwy są beznogie, długości do 7 mm, barwy żółtobiałej. Uszkodzone rośliny łatwo jest rozpoznać po łodygach spłaszczonych, często pękniętych wzdłuż i wygiętych w kształcie litery S. W miejscu zgięcia widać ciemną plamkę otoczoną jaśniejszą blizną. Są to ślady po nakłuciu i złożeniu jaja do tkanki łodygi. Uszkodzone silnie rośliny najczęściej łamią się, wskutek czego wyraźnie zmniejsza się plon nasion. Chrząszcze zimują w glebie na polu po rzepaku i innych roślinach krzyżowych, w ściółce na miedzach, rowach itp. Od końca marca chrząszcze przelatują na plantacje rzepaku ozimego. Samice składają jaja w wierzchołki pędów. Po dwóch—trzech tygodniach wylęgają się larwy, które żerują wewnątrz pędów roślin. Rozwój larw trwa około 40 dni, po czym przepoczwarczają się w glebie. Młode chrząszcze pojawiają się w końcu czerwca i w lipcu. Zapobieganie i zwalczanie. Pierwsze opryskiwanie lub opylanie rzepaków należy przeprowadzić wczesną wiosną wówczas, gdy na 25 roślin przypadają średnio 4 chrząszcze. Zabieg powtarza się po 8—14 dniach, w zależności od pogody. Do opryskiwania zaleca się użyć: Enolofos (1,0 l/ha), Propotox M płynny (3l/ha), Zolone 35 EC (3,5 l/ha) lub Zol one 30 WY (3,5 kg/ha), Cymbusz 25 EC (0,1—0,12 l/ha), Sopecron 50 EC (1 l/ha); Sherpa 25 EC (0,12 l/ha), Decis 2,5 EC (0,3 1/ha), Ripcord 10 EC (0,3 l/ha), Metofos płynny 30 (4 l/ha), Torak 48 EC 1 l/ha), do opylania: Gamametox pylisty (30 kg/ha). Zabiegu nie wolno wykonywać, gdy na plantacji znajdują się kwitnące chwasty, gdyż mógłby on spowodować zatrucie pszczół.